Tính công nghệ trong kết cấu của càng

Cũng như các dạng chi tiết khác, đối với chi tiết dạng càng tính công nghệ có ý nghĩa quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và độ chính xác gia công. Vì vậy, khi thiết kế càng nên chú ý tới kết cấu của nó như:

 • Độ cứng vững của càng.
 • Chiều dài của các lỗ cơ bản nên bằng nhau và các mặt đầu của chúng cùng nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau là tốt nhất.
 • Kết cấu của càng nên đối xứng qua một mặt phẳng nào đó. Đối với những càng có các lỗ vuông góc với nhau thì kết cấu phải thuận lợi cho việc gia công các lỗ đó.
 • Kết cấu của càng phải thuận lợi cho việc gia công nhiều chi tiết cùng một lúc.
 • Hình dáng của càng phải thuận lợi cho việc chọn chuẩn thô và chuẩn tinh thống nhất.

Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng

a. Chuẩn định vị khi gia công:

Khi định vị chi tiết càng để gia công, phải bảo đảm được vị trí tương đối của các bề mặt với nhau, của các lỗ với nhau và độ vuông góc của các lỗ với mặt đầu của nó.

Vì vậy chuẩn thô ban đầu được chọn là vành tròn ngoài của lỗ và một mặt đầu của phôi, chọn chuẩn như vậy để gia công mặt đầu bên kia và gia công lỗ cơ bản. Sơ đồ định vị chi tiết càng để thực hiện việc gia công này thể hiện trên hình 9.24.

Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng

Theo phương pháp này, chi tiết gia công được định vị bằng mặt đầu phía dưới, vành ngoài của lỗ cơ bản bên trái được định vị trên khối V cố định, vành ngoài của lỗ cơ bản bên phải được định vị bằng khối V di động, lực kẹp W được tác động qua khối V di động này. Với cách định vị này có thể dùng để gia công mặt đầu bên kia và cũng dùng để gia công lỗ cơ bản của càng. Để bảo đảm độ chính xác thì việc gia công mặt đầu cần được thực hiện trước khi gia công lỗ cơ bản.

Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng

Tuy nhiên, nếu chỉ với mục đích gia công mặt đầu của càng ở nguyên công đầu tiên, có thể chọn phương án định vị vào phần thân càng không gia công. Sơ đồ định vị như vậy thể hiện trên hình 9.25. Theo phương
pháp này chi tiết càng thường định vị trên các đồ gá tự định tâm, như vậy mặt đầu của càng sẽ đảm bảo đối  xứng qua mặt phẳng, đối xứng của càng và có thể gia công bằng nhiều dao nên năng suất tăng.

Để gia công lỗ cơ bản của càng có thể dùng phương án định vị như trên hình 9.24 đã trình bày. Tuy nhiên, nên thay khối V cố định bằng một cái chụp định vị vào mép trên của vành ngoài như trên hình 9.26.

Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng

Sau khi có lỗ và mặt đầu đã gia công, chọn chuẩn tinh thống nhất là mặt đầu và hai lỗ cơ bản để
gia công các mặt còn lại của càng. Trên hình 9.27 thể hiện sơ đồ định vị khi dùng chuẩn tinh thống
nhất là mặt đầu càng tì vào phiến tì khống chế ba bậc tự do, một lỗ càng lồng vào chốt trụ ngắn khống chế hai bậc tự do và một lỗ càng lồng vào chốt trám khống chế một bậc tự do.

Vị trí của các chốt định vị tùy thuộc vào vị trí của bề mặt cần gia công trên càng.

Khi dùng phương án định vị như trên để gia công cần lưu ý một số vấn đề như:

 • Nếu như các mặt đầu của càng không cùng một độ cao thì lấy mặt đầu lớn làm định vị chính và phải dùng chốt tì phụ tì vào mặt đầu thấp để tăng cứng vững khi gia công.
 • Khi định vị bằng vành ngoài của lỗ càng trên khối V thì sẽ có sai số định vị bằng sự dịch chuyển tâm của lỗ so với tâm vành ngoài khi đường kính phôi vành ngoài thay đổi. Để loại trừ sai số này có thể dùng các cơ cấu V tự định tâm.
 • Càng là loại chi tiết kém cứng vững, để tránh biến dạng chi tiết khi kẹp chặt thì điểm đặt của lực kẹp phải đặt vào các điểm tì hay gần các điểm tì.

Ngoài phương án định vị như trên để gia công càng, trong một số trường hợp có thể dùng chuẩn tinh thống nhất là mặt đầu và các vấu tì phụ (đóng vai trò như chuẩn tinh phụ). Sơ đồ định vị như vậy thể hiện trên hình 9.28

Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng

Khi thực hiện theo phương án này, sau khi gia công xong mặt đầu càng phải thực hiện gia công ba vấu trên vành ngoài ở hai đầu càng làm chuẩn tinh phụ. Sau khi đã có mặt đầu và chuẩn tinh phụ, dựa vào đó để làm chuẩn thống nhất gia công tất cả các mặt còn lại của càng.

b. Thứ tự các nguyên công gia công càng:

Từ sự phân tích chuẩn trên đây, các nguyên công chủ yếu để gia công càng bao gồm:

 • Gia công mặt đầu.
 • Gia công các vấu chuẩn phụ (nếu có).
 • Gia công thô và tinh các lỗ cơ bản.
 • Gia công các lỗ khác, các lỗ có ren.
 • Cân bằng trọng lượng nếu cần.
 • Kiểm tra.